DOMY TYMCZASOWE - CO TO TAKIEGO?


DOMY TYMCZASOWE (tzw. tymczas, DT) - to miejsca udostępniane przez ludzi, którym nie jest obojętny los niechcianych zwierząt. Są to posesje i mieszkania ludzi, w których nowosądecki Oddział Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami może umieścić swoich podopiecznych. Naszymi podopiecznymi są póki co ) psy i koty, które zostały porzucone przez człowieka lub zostały odebrane właścicielowi w wyniku interwencji Inspektoratu TOZ.

 

Drodzy Państwo, tworzenie domów tymczasowych daje większe szanse w znalezieniu właściwego opiekuna wszystkim niechcianym zwierzętom. Miejscami pod DT mogą być zarówno odpowiednio przygotowane kojce jak i przytulny kącik w prywatnym domu. Osoby, które zdecydują się podarować zwierzakom tymczasowe schronienie będą się nimi opiekować do czasu znalezienia im domów stałych . Naszymi podopiecznymi zajmują się tylko osoby lubiące zwierzęta. Tymczasowi opiekunowie to muszą być osoby odpowiedzialne, cierpliwe i opanowane, dysponujące wolnym czasem. Bardzo często zdarza się, że zwierzęta które trafiają pod nasze skrzydła są nieufne, czasem wręcz agresywne. Takie psy wymagają właściwego „prowadzenia”, odpowiedniej ilości poświęcanego im czasu, cierpliwości, ciepła oraz konsekwencji ze strony opiekuna. W czasie przebywania w DT przechodzą swoistą terapię, tak aby na nowo móc zaufać człowiekowi.

Zwierzęta problematyczne trafiają do osób doświadczonych.

 

Nowosądecki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zapewnia wszystkim zwierzętom w domach tymczasowych suchą karmę oraz opiekę weterynaryjną. Tymczasowy opiekun zwierzęcia może partycypować w tych kosztach, wspomagając tym samym naszą działalność.

 

[P.P. & A.Sz.]