O NAS

 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podejmuje bezpośrednie i pośrednie interwencje w obronie praw zwierząt, reaguje na przypadki krzywdzenia i znęcania się nad zwierzętami.
  Uwrażliwia społeczeństwo na potrzeby zwierząt, szczególnie zwierząt bezdomnych, oczekujących pomocy od człowieka, aby mogły żyć w godnych warunkach. Prowadzi działania w celu ograniczania liczby zwierząt bezdomnych w mieście. Wspomaga osoby opiekujące się i dokarmiające bezdomne zwierzęta udostępniając bezpłatnie karmę i tabletki antykoncepcyjne dla kotek.
Uczy odpowiedzialności wobec zwierzęcia towarzysza, przyjaciela, stróża. Pośredniczy pomiędzy oddającymi zwierzęta i przyjmującymi zwierzęta, przyjmuje informacje o zagubieniu lub znalezieniu. Prowadzi działalność propagującą potrzeba ochrony praw zwierząt na łamach prasy, w radiu i tv, na bazie własnych wydawnictw. Zabiega o powiększanie liczebności osób w szeregach Towarzystwa,rozszerzając wachlarz skutecznego działania na rzecz ochrony praw zwierząt. Organizuje imprezy i akcje charytatywne, z których dochód przeznacza na pomoc zwierzętom. Podejmuje działania i zabiega o otworzenie i uruchomienie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu.

Godziny otwarcia Oddziału:
poniedziałek 16.00-18.00
piątek 9:00 - 11:00


Skład Zarządu Tymczasowego Oddziału w Nowym Sączu:
Agnieszka Szłapka - Prezes Zarządu
Edyta Szczepaniak - Sekretarz 
Maja Fałowska - Skarbnik Zarządu

 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

ODDZIAŁ NOWY SĄCZ
ul. Jana III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

TEL. 18/443-42-27, 600-043-131

 

 

NIP 734-29-38-598; REGON 007025664; KRS 0000154454


Numer konta bankowego: 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826
                                             (cel szczegółowy- oddział w Nowym Sączu).