INTERWENCJE

Szanowni Państwo!
Zgłaszając prośbę o interwencję koniecznie trzeba podać dokładne dane adresowe miejsca, w którym zwierzęciu dzieje się krzywda oraz nazwisko jego właściciela. Bez tych informacji nie możemy podjąć interwencji. Prosimy też o podawanie swojego telefonu kontaktowego, by w razie problemów ze znalezieniem danego miejsca nasi inspektorzy nie błądzili.
Informujemy ponadto, że podejrzenie przestępstwa, tj. znęcania się nad zwierzęciem można zgłosić w najbliższej komendzie Policji.